Thursday, 30 November 2023

คาถาครอบจักรวาล สวดทุกคืนก่อนนอน ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินอีกหนึ่งบทสวดก่อนนอนดีๆที่ควรมีเก็บไว้เพื่อให้จิตใจแจ่มใสหลับสบายพร้อมทำทุกอย่างในวันใหม่อย่างมีสติ

เป็นอักขระทั้ง 5 นี้ ‘นะ โม พุท ธา ยะ’ เป็นที่สุดแห่งความขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ เรียกได้ว่าเป็นบทสวดคาถายอดครอบจักรวาล

ที่โบราณได้บอกต่อกันมาให้ลูกให้หลานโบราณว่า แคล้วคลาดรอดปลอดภัย คงกระพัน เมตตา มหาเสน่ห์ ความนิยมชมชอบ

และอื่นๆอีกมากมายที่เรียกกันว่า คาถาพระเจ้า 5 พระองค์สำหรับความหมาย “นะ โม พุท ธา ยะ” มีดังนี้นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มี

กำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเ ส กให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ

มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖

ใช้ในการขับไ ล่ สิ่ง อั ป ม ง ค ล หรือสะเดาะเค ร า ะห์ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ

วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตนยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ

มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖ฉะนั้นสวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวัน จะเกิดผลในทุกๆด้าน

ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนัก เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นอย่างไรก็ดี

การสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ เพียงสั้นๆว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ทุกๆวัน วันละหลายๆรอบ แน่นอนว่าเหตุอันใดที่เป็นสิ่งไม่ดี

ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆ จะไม่เข้ามากล้ำกราย แม้สิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในกายก็จะออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์

เรียบเรีบงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ