ครูบาน้อย ออกบิณฑบาต นำอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุขโรงพยาบาลสารภี 2 เพื่อช่วยชาวบ้าน

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินจะมาทุกคนไปกราบสาธุ ครูบาน้อย ออกบิณฑบาต ที่นำอาหารแห้ง ตระเวนใส่ตู้ปันสุขช่วยชาวบ้าน ที่ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภีเชียงใหม่ ครูบาดังภาคเหนือ ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน

โดยครูบาน้อยออกบิณฑบาตทุ กวัน และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาต ทั้งหมดมาใส่ตู้ปันสุขที่รพ.สารภี บวรพัฒนา หรือ โรงบาลสารภี 2

โดยที่รพ.ทางหมอ และเจ้าหน้าที่ต่างพากันใส่บาตร ทำบุญร่วมกับครูบาน้อย

พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ ครูบาดังภาคเหนือ เปิดเผยว่า อาตมานั้นจะออกบิณฑบาตทุ กวัน เพราะเป็นกิจของสงฆ์

และเมื่อได้ข้าวสารอาหารแห้งมา ก็จะเดินนำข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนใส่บาตรมาใส่ในตู้ปันสุขที่ทางรพ.สารภีตั้งไว้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เขาลำบ าก ก็ช่วยตามสมควร

นอกจากนี้ อาตมายังให้ลูกศิษย์นำข้าวสารอาหารแห้งที่มีคนมาทำบุญที่วัด ให้นำมาใส่ตู้ปันสุขด้วย ตระเวนไปใส่ตู้ปันสุขแต่ละแห่งในเขตอ.สารภีที่ตั้งไว้ เท่าที่ทำได้ ก็ช่วยกันไปในช่วงนี้คนไทยไม่ทิ้ งกัน

นายแ พ ท ย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา หรือรพ.สารภี 2 เปิดเผยว่า ครูบาน้อยถือว่าพระเดชพระคุณท่านเป็นถึงครูบาดังแห่งภาคเหนือ

แต่ท่านก็ออกบิณฑบาต ประจำและยังนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณทบาต มาใส่ในตู้ปันสุข อีก ทาง บุคคลากรใน รพ.เห็นท่านทำแบบนี้แล้วรู้สึกศ รั ท ธ า

หากใครว่างก็จะมาร่วมทำบุญกับครูบาน้อย ด้วยการใส่บาตร และยังได้รับศี ล รับ พ รจากท่านด้วย ข้าวสารอาหารแห้งที่ครูบาน้อยนำไปใส่ที่ตู้ปันสุขนั้นถือว่าได้บุญจริงๆ

ด้านคุณป้าฉันทนา รัตนสุข อายุ 65 ปี ชาวบ้าน ต.ชมพู อ.สารภี เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนจะออกมาใส่บาตรทุ กเช้าทุ กวัน เ

พราะครูบาน้อยจะออกบิณฑบาต ผ่านมาทุ กวัน ศรัทธาท่านจริงๆ ท่านเป็นถึงพระเกจิชื่อดังระดับประเทศ แต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาต

ถือว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำภารกิจของสงฆ์เสมอต้นเสมอปลาย และมาทราบว่า ท่านนำข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาต ไปใส่ในตู้ปันสุข

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดื อดร้ อน ถึงแม้จะไม่มากมาย แต่ถือว่าท่านได้เมตตา ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดื อดร้ อนอีกทางหนึ่ง ศ รั ท ธ าท่านจริงๆ

ท่านทำแบบไม่ได้ประสงค์จะเอาหน้าหรือประกาศ ท่านทำเป็นกิจวัตรของท่านเลย สาธุ ศ รั ท ธ าท่านจริงๆ

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ได้ทำบุญและให้อภัย

วันที่ชิวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี

ที่มา : khaosod

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรสุขใจ