ครม.ให้ชาวนาครัวละหมื่นสู้ C V – 19 “พาณิชย์” หวั่นน้ำมันขวดแพงหลังราคาปาล์มพุ่ง

ครม.ไฟเขียว 28,252 ล้าน บ า ท แจก เ งิ น ให้ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 10,000 บ า ท เป็นค่าบริหารจัดการ-พัฒนาคุณภาพข้าว ส่วนอีก 188 ล้านชดเชยดอกเบี้ยโรงสี และยังอนุมัติ เ งิ น อีกกว่า 4,000 ล้านประกันราคาปาล์ม ชี้ต้องป้องกันก่อน แม้ราคาปาล์มวันนี้พุ่งสูงโลละ 7.50 บ า ท ด้าน “พาณิชย์” ขอความร่วมมือน้ำมันปาล์มขวดตรึงราคาช่วยผู้บริโภค

สำหรับการดำเนินโครงการนี้มีกรอบวง เ งิ น รวม 56,093 ล้าน บ า ท ภายใต้ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ส.ค.2563-พ.ค.2564 โดยกำหนดระยะเวลาการจ่าย เ งิ น ตั้งแต่เดือน ส.ค.2563-เม.ย.2564 ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบโครงการไปแล้วและอนุมัติจ่าย เ งิ น ไปแล้วครึ่งหนึ่ง วง เ งิ น 28,046 ล้าน บ า ท

จึงยังเหลือวง เ งิ น อีกครึ่งหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะชาวนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก C V – 1 9 รวมถึงสามารถช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับชาวนาได้ กระทรวงพาณิชย์จึงได้เสนอ ครม.เห็นชอบดำเนินการส่วนที่เหลือ

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 188.95 ล้าน บ า ท สำหรับโครงการชดเชย ด อ ก เ บี้ ย ให้ผู้ประกอบการ ค้ า ข้าวในการเก็บสต๊อกของปีการผลิต 60/2561 จำนวน 220,000 บ า ท และปีการผลิต 61/2562 จำนวน 188.73 ล้าน บ า ท ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ค้ า ข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าว โดยมีปริมาณเป้าหมายรวม 5 ล้านตัน ระยะเวลา 2-6 เดือน

“ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 วง เ งิ น 8,807.54 ล้าน บ า ท โดยกระทรวงพาณิชย์ขอจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น 4,613.04 ล้าน บ า ท ก่อน เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวสูงกว่าราคาประกันรายได้โดยอยู่ที่ กก.ละ 6.90 บ า ท แต่รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก C V – 1 9 ที่ยังไม่คลี่คลาย”

ทั้งนี้ โครงการปี 2564 ใช้หลักการเดิมเช่นเดียวกับโครงการปีการผลิต 2562-2563 คือ ประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กิโลกรัมละ 4 บ า ท (คุณภาพน้ำมัน 18%) และเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.2564 ขณะที่ผลการดำเนินโครงการในปีการผลิต 2562/63 (ส.ค. 2562 -ธ.ค. 2563) ธ.ก.ส.ได้จ่าย เ งิ น ประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไปแล้วจำนวน 378,892 ครัวเรือน รวมวง เ งิ น 7,221.21 ล้าน บ า ท คิดเป็น 55.5% ของวง เ งิ น ที่ตั้งไว้เพื่อการจ่าย เ งิ น ชดเชยส่วนต่างแก่เกษตรกร 13,000 ล้าน บ า ท

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้า ภายใน ได้รายงานสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันสด ที่เกษตรกรขายได้ว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากกิโลกรัม (กก.) ละ 3.00-3.50 บ า ท ในช่วงกลางปี 63 เป็น กก.ละ 7.00 บ า ท ในช่วงปลายปี 63 และทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึง กก.ละ 7.50 บ า ท ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการ ข า ย ผลผลิตมากขึ้น จึงขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยล่าสุดมาอยู่ที่ กก.ละ 39 บ า ท ซึ่งอาจมีต่อเนื่องให้ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในท้องตลาดปรับสูงขึ้น เป็นลิตร (ขวด) ละ 46-48 บ า ท จากก่อนหน้านี้ ข า ย อยู่ที่ขวดละ 39-42 บ า ท และอาจส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค

“คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ เพราะผลปาล์มจะออกเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติในเดือน มี.ค.นี้ จึงขอโอกาสนี้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ได้ ข า ย ผลผลิตในราคาสูงขึ้น และในส่วนของผู้บริโภค กรมจะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งค้าปลีกน้ำมันปาล์มขวดเพื่อการบริโภค ตรึงราคา ข า ย ให้นานที่สุด

รวมถึงขอให้ผู้บริโภคลดภาระจากการ ซื้ อ หาน้ำมันปาล์มขวด โดยใช้น้ำมันทางเลือกอื่นแทนในช่วงระยะหนึ่งก่อน เช่น น้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อถึงฤดูที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ราคาผลปาล์มสดปกติ กรมจะแจ้งให้ผู้ผลิต และผู้ค้า ปรับลดราคา ข า ย น้ำมันปาล์มขวดให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมันต่อไป”

ขอบคุณข้อมูล : thairath.co.th