ครม.เคาะลดค่าไฟฟ้า-น้ำประปา 2 เดือน

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบการ ร ะ บา ด ข อ ง C V 19 รอบใหม่

วันที่ 12 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ ร ะ บา ด ข อ ง C V 19 รอบใหม่

โดยมาตรการเยียวยานี้มีระยะเวลา 2 เดือนคือรอบบิลเดือนกุมพันธ์ ถึงมีนาคม 2564 โดยค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคจะลดลง 10% ส่วนค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลดลงตามอัตราการใช้เป็นช่วงๆ

ขอบคุณข้อมูล : amarintv.com