Friday, 8 December 2023

คนเก่งหัวใจแกร่ง เด็ก12 ขุ ดปูนา ข า ย ตัวละบ าท ประทั งชีวิ ต และส่งตัวเองเรียน

ปูนา (Rice field Crab) เป็นปูน้ำจืดที่พบแพร่ พั น ธุ์ มากในช่วงฤดูทำนา เป็นปูที่นิยมนำมาประกอบอาหารอย่างมากในฤดูทำนา อาทิ แกงอ่อมปูนา ลาบปูนา ปูนาทอด ปูนาปิ้ง

รวมถึง นิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหารอื่น เช่น ปูดองสำหรับใส่ส้มตำ หรือเคี่ยวทำมันปูสำหรับใช้ปรุงอาหาร ปูนา สามารถพบได้ตามทุ่งนา และบริเวณที่ลุ่มที่มีน้ำขังหรือเป็นที่ชุ่มน้ำทั่วไป

ใครๆ ก็ชอบความสมบูรณ์แบบ ใครๆ ก็อยากมีลูกที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเกิดมา ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่คนเดียว

บางคนเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมแต่ก็ขาดซึ่งความอบอุ่น แต่บางคนเกิดมาในครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้า แต่กลับขาดแคลนทุนทรัพย์ คนเราเกิดมาหน้าตายังไม่เหมือนกันเลย นับประสาอะไรกับฐานะทางสังคม ไม่มีอะไรที่เหมือนกันอยู่แล้ว

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่สร้างความสะเ ทื อ นใจในหมู่ผู้ใช้งานโซเชียลอย่ างเป็นจำนวนมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ส านรักคนเก่งหัวใจแ ก ร่ งได้ โพสต์ผ่านแฟนเพจ เล่าเรื่องราว เ ด็ ก ชายวั ย 12 ที่รับจ้าง

หาปูนาตัวละ 1-2 บ าทประทั งชีวิ ต เรื่องราวดังกล่าวเป็นของน้องทีมอาศัยอยู่กับคุณลุงและคุณป้า โดยคุณลุงและคุณป้า เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่กำเนิดเwราะทางพ่อแม่ของน้องได้แยกทางกัน

แล้วทิ้ งน้องไปตั้งแต่ที่อายุยังเล็ก ๆ ซึ่งน้องก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ของตัวเองเลยแม้แต่สักครั้งเดียว แม้จะเป็น เ ด็ ก ที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับ เ ด็ ก คนอื่น แต่น้องทีมนั้น ก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระของคุณป้า

ด้วยการออก ไปรับจ้างขุ ดหาปูนา ในราคาตัวละ 1-2 บ าทโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทำงานดังกล่าว โดยน้องทีมนั้นได้เปิดเผยคำพูดสุดซึ้งใจว่า ตอนไปทำงานหนักก็คิดถึงนะป้า เพราระมันจะทำให้มีแ ร งผ ลั กดั นและก็ให้เราทำงานนั้นเสร็จ

จากเรื่องราวนี้ สำหรับเรา คิดว่าไม่ว่าฐานะครอบครัวจะเป็นไง ลูกก็ต้องรับรุ้และช่่วยพ่อแม่ทำงาน หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ใช่นอนกินนั่งกิน เพราะถ้าไม่ฝึกให้ทำแต่เล็ก

แล้วอยากให้เด็กมาทำตอนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว น้อยมากที่จะเต็มใจอยากทำ จะกลายเป็นว่า พ่อแม่บังคับ

ขอบคุณข้อมูล : parinyacheewit.com

ขอบคุณรูปภาพ : สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง