คนมีที่ดินต้องรู้ไว้ ก่อนจะเสียผลประโยชน์

การรังวัดที่ดินสำคัญมาก ๆ เพราะว่าจะทำให้เรารู้ขอบเขตที่ว่าดินในโฉนดที่เรามีอยู่นั้นมีตรงไหนบ้าง โดยจะต้องให้เจ้าหน้าที่มาทำการวัดให้ รวมถึงเวลาเราจะ ซื้ อ ข า ย ที่ดินการรังวัดก็ช่วยให้เรารู้ว่าที่ดินตรงนั้นเป็นแบบไหน รูปร่างผืนดินนั้นลักษณะเป็นอย่ างไร เพราะบางทีคน ข า ย อาจจะระบุเนื้อที่ดินมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะไม่ได้ตรวจสอบมานานแล้วนั่นเอง

ก่อนจะทำการ ซื้ อ หรือ ข า ย ที่ดินเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน ให้มาทำการรังวัดให้จะดีที่สุดเพราะจะได้รู้ว่าจริง ๆ แล้วที่ในโฉนดดังกล่าวนั้นมีเนื้อที่เท่าไหร่ มีอาณาเขตแค่ไหนด้วย จริง ๆ แล้วที่ดินจะต้องทำการรังวัดทุก 10 ปี

เพื่อป้องกันการแอบอ้างไปครอบครองโดยปรปักษ์ เจ้าหน้าที่ก็จะปักหมุดอาณาเขตให้ถูกต้องตามแปลงดินของเราจริง ๆ และหาสถาปนิกมาวัดขนาดที่ดินจากหมุดเขตเพื่อให้ได้ขอบเขตที่ถูกต้องด้วยก็ดีไม่น้อยเลย

ข้อดีของการรังวัดที่ดิน
1.ป้องกันการเสียก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน จากการรุกล้ำโดยคนอื่น เช่น อาจมีคนเลื่อนหมุด มีคนทำล า ยหมุด เป็นต้น

2.ป้องกันการถูก ร อ น สิ ท ธิ์ในที่ดิน เช่น มีคนอื่นใช้ที่ดินเราเป็นทางเข้าออก

3.ป้องกันการเหลื่อมล้ำจากเส้นทางสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เช่น ห้วย ห น อ ง คลอง บึงต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นหักดินออกแบบไม่รู้ตัว

4.เพื่อให้รู้ถึงแนวเขตที่ครอบครอง

5.แก้ปัญหาการทับซ้อนของเขตที่ดิน นส. 3 ก

การรังวัดที่ดิน 3 ประเภท

1.การรังวัดแบ่งแยก

เวลาจะแบ่งที่ดินผืนใหญ่เจ้าของที่ต้องการแบ่งเพื่อมรดกหรือจะแบ่งเพื่ออย่ างอื่นก็ตาม ต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่และทำการออกโฉนดที่ดินของแปลงที่แบ่งแยกใหม่ ให้แก่เจ้าของที่เพิ่มด้วย

2.การรังวัดเพื่อรวมโฉนด

หากเรา ซื้ อ ที่ดินใกล้เคียงกับที่ดินตัวเองแล้วอย ากจะรวมเข้าเป็นผืนเดียวกัน ก็ต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่และทำการออกโฉนดที่ดินใหม่แบบรวมเข้ากันเรียบร้อยแล้ว

3.การรังวัดสอบเขต

ถ้าหากเจ้าของที่อย ากจะทราบเนื้อที่ทั้งหมดว่าในโฉนดของตนเองนั้นมีเนื้อที่แบบไหน สภาพดินแท้จริงกี่ไร่ กี่ตารางวา ที่หายไปมีเท่าไหร่ของหมุดอาณาเขต เช่นกันว่าจะต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กลมที่ดินเพื่อดำเนินการรังวัดและปักหมุดใหม่อีกครั้ง หากหมุดเดิมหายไปและแก้ไขหมายเลขหมุดให้ถูกต้อง

โฉนดที่ดินแต่ละประเภท
1.สปก. ตราครุฑสีน้ำเงิน จะเป็นหนังสือที่ดินทำกิน ห้ามโอนเปลี่ยนชื่อ

2.นส. 3 ตราครุฑสีดำ ซึ่งในอนาคตจะทำเป็นโฉนดได้ สามารถ ซื้ อ ข า ย ได้ จำ น อ ง ได้ แต่ว่าตอนจะ ข า ย ต้องประกาศว่า จะ ข า ย ล่วงหน้า 1 เดือน ถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ ข า ย ได้ หากมีคนคัดค้านแต่เขาไม่มีห ลั ก ฐ า นก็จะโดนข้อหาแจ้งความเท็จ

3.นส. 3 ก ตราครุฑสีเขียว สามารถ ซื้ อ – ข า ย – จำ น อ ง ได้ปกติเลย ไม่ต้องประกาศล่วงหน้าด้วย

4.นส. 4 ตราครุฑแดง ซื้ อ – ข า ย – จำ น อ ง ได้และโอนก ร ร มสิทธิ์ได้

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

เอกส า รที่จะต้องใช้เวลายื่นคำขอรังวัดที่ดิน นั้นเราจะต้องใช้เอกส า รตามนี้เลย

1.บั ต ร ป ร ะ ช า ช น

2.ทะเ บี ย น บ้ า น

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

4.ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5.โฉนดที่ดินหรือหนังสือรองรับการทำประโยชน์ที่ดิน

พอเตรียมทุกอ ย่ า ง ครบแล้วก็นำมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินที่สำนักงานที่ดินได้เลย และเวลาจะทำการรังวัดแต่ละครั้ง อ ย่ า ลื ม แจ้งเจ้าของที่ดินใกล้เคียงด้วย เขาจะได้มาดูด้วยสบายใจทั้งสองฝ่ายเวลาทำการรังวัดจะได้ถูกต้องเพราะบางทีเขาอาจจะล้ำเข้ามาที่ดินเราไม่รู้ตัวหรือเราเองอาจจะล้ำไปหาเขาก็ได้ เรื่องแบบนี้อย่ าทำกันเองจะต้องให้เจ้าหน้าที่รังวัดมาจัดการจะดีกว่า

ขอบคุณข้อมูล : kasetchaoban