Friday, 8 December 2023

ข้าวแกง 4 ภาคขวัญใจมหาชนคนวัยทำงาน

ร้านอาหารขายข้าวแกงมีอาหารให้รับประทานถึง 4 ภาคเลยทีเดียว

ถือเป็น รา ค า ขวัญใจมหาชนเอาไว้หากว่างแวะไปรับประทาน รสชาติอร่อยแถมอร่อยถูกอีกด้วย

โดย จ่าสิบเอก สุริยา ไกรโหล เจ้าของร้าน ข้าวแกง 4 ภาค บอกว่า จุดเริ่มต้นมาทำร้านข้าวแกงราคา 20 บาท

เดิมทีเคยรับอาชีพข้าราชการทหารที่ต่างจังหวัดต่อเดินทางมาดูแลพ่อไปๆมาอยู่ตลอดเวลา

รู้สึกไม่ไหวเลยต้องขอลาออกจากราชการเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และได้มาข ายข้าวแกงแถวบ้านห่างตัวเมืองอุดรธานี

แต่ขายไม่ดีเพราะไม่มีคนพลุกพล่านเลยได้ย้ายเข้ามาขายในตัวเมือง

ชอบทำหน้าที่เป็นพ่อครัวให้แก่พี่น้องราชการทหารอยู่เป็นประจำ

จึงนำความรู้ที่ติดตัวมามาเปิดร้านข้าวราดแกง 4 ภาค ใน ร าค า 20 บ าท ที่ขาย 20 บ าท

ก็คือ ข้าว 10 บ าท แกง 10 บ าท แกง 2 อย่าง ก็ 30 บ าท เด็กนักเรียน หรือผู้มีรายได้น้อยก็

สามารถกินได้หรือคนทานน้อยหรือคนทานเยอะก็สามารถเพิ่มข้าวได้ 5 บ าทเท่านั้น