ข้าราชการที่น่าชื่นชม ท่านคือแบบอย่างข้าราชการที่ดี ขอคนละ 1 กำลังใจ ให้ทั้ง 2 ท่าน

สวัสดีครับ ชาวแฟนเพจทุกคนวันนี้แอดมินมีบุคคลที่น่านับถือและน่ายกย่องมาให้ชมกันครับ ข้าราชการที่น่าชื่นชมยุคนี้ ท่านคือแบบอย่างข้าราชการที่ดี ขอคนละ 1 กำลังใจ ให้ทั้งสองท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ท่านทั้ง 2 คือข้าราชตัวอย่างที่ดีงาม

ทำความรู้จักท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้นำร่องสละเงินเดือน 3 เดือน ช่วยประชาชนที่เ ดื อ ด ร้ อ น

จากเด็กย า ก จ นผู้คว้าปริญญาจุฬาฯ สู้ผู้ว่าฯ ติ๊กเกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 54 ปี บ้านเกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จั ง ห วั ด เ ล ย

ครอบครัวมีฐานะย า ก จ น เมื่อจบ ป.6 ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยม แต่ก็มุมานะสอบเทียบชั้น ม.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจั ง ห วั ด เ ล ย

และเรียนภาคค่ำจนสามารถคว้าปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ

ผู้ว่าฯติ๊กเคยเปิดเผยในรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ เมื่อปี 2563 ว่า ต้องพยายามหาเงินทุกรูปแบบ ทั้งช่วยแม่ข ายข้าวแกง ข ายข้าวต้มมัด หรือเก็บเม็ดมะขามมาคั่วข าย

เมื่อจบ ป.6 แล้วไม่ได้เรียนหนังสือต่อ ก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์ ปั้นอิฐ ปั่นสามล้อรับจ้าง รวมถึงไปขอวัดอยู่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เก็บเงินไว้เรียนหนังสือ กระทั่งสอบได้ทุนจุฬาชนบทจึงได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อสำเร็จการศึกษา จึงเข้ารับราชการกรมการปกครอง จบหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น), การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

ทำความรู้จักท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถือเป็นทีมบัญชาการปฏิบัติการช่วยทีมหมูป่าในครั้งนี้

ซึ่งคอยติดตามภารกิจหน้าถ้ำตลอด 24 ชั่วโมง และในแต่ละครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ คนทั้งประเทศก็จะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือทั้ง 13 คน ปัจจุบันเป็นพ่อเมืองลำปาง

เมื่อย้อนดูประวัติจะทราบว่าท่านมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากประวัติด้านการศึกษา ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์จบปริญญาตรีด้านวิ ศ ว ก ร ร มโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ่วงด้วยปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิศ ว ก ร ร มสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา

เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ ของกรมที่ดิน, ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน, ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า (GISTDA)

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ จำนวนของสิ่งดีๆที่ได้รับ แต่อยู่ที่มุมมองของเรา ที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหาก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก