ของมงคลไหว้เจ้า ไหว้ตรุษจีน 2564 อ าหารไหว้ในแต่ละวัน

ตรุษจีน 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนก็จะมีการไหว้เจ้าที่ ไหว้ บ ร รพ บุ รุ ษ เ นื่องในวันตรุษจีน ว่าแต่ ของไหว้ตรุษจีน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกัน

ใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาแล้ว หลาย ๆ คนคงตั้งหน้าตั้งตารอ เพราะนี่คงเป็นเทศกาลที่จะได้พบปะกับญาติมิตรที่ไม่ได้เจอกันมานาน และได้อั่งเปาจากญาติผู้ใหญ่ แต่ก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนนั้น เราคงสังเกตเห็นว่า มีการไหว้เจ้าและไหว้ บร ร พ บุ รุ ษ ก่อนที่จะเข้าวันตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล ของชีวิต

*ของไหว้ในวันที่ 29 หรือ 30 ของเดือน 12 ตามปฏิทินจีน

ช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. ตอนเช้าชาวจีนจะนิยมไหว้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในบ้าน และไหว้ปุงเท่า ซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นที่คนทำมา ค้ า ข า ย นิยม บู ช า โดยจะไหว้ด้วยเนื้อสัตว์ 3 อย่าง หรือ ซาแซ เช่น

-หมู มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

-เป็ด มีความหมายถึง ความสามารถอันหลากหลาย ความมั่งคั่ง ความมีมาก

-ไก่ มีความหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยหงอนไก่ที่มีลักษณะเหมือนหมวกขุนนาง มีความหมายถึงความซื่อตรง

-ขนมเข่ง มีความหมายถึง การมีเพื่อนมาก

ช่วงสาย เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงก่อนเที่ยง จะเป็นการไหว้ บ ร รพ บุ รุ ษและ บ รร พ ช น อาหารที่ไหว้ มีดังนี้

-อาหารคาว อาหารคาวต่าง ๆ มีความหมาย ดังต่อไปนี้

ลูกชิ้นปลา หมายถึง ความเหลือกินเหลือใช้ ชีวิตราบรื่น
ผัดต้นกระเทียม หมายถึง ความมั่งคั่ง มี เ งิ น มี ท อ ง ให้นับอยู่เสมอ
ผัดตับกับกุยช่าย หมายถึง การมียศฐาบรรดาศักดิ์ ฐานะ ร่ำ ร ว ย
แกงจืด หมายถึง การให้ลูกหลานมีชีวิตราบรื่น

เป๋าฮื้อ หมายถึง ความเหลือกินเหลือใช้ มีไว้ให้ลูกหลาน
ผัดถั่วงอก หมายถึง ความงอกงาม เจริญรุ่งเรือง
เต้าหู้ หมายถึง การเจริญเติบโต บุ ญ ความสุข
สาหร่ายทะเล หมายถึง ความโชคดี ร่ำ ร ว ย

-อาหารหวาน มีความหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ซาลาเปา หมายถึง การห่อ โ ช ค ล า ภ มาให้ลูกหลาน
ขนมถ้วยฟู หมายถึง ความเจริญงอกงาม
ขนมคักท้อก้วย คือ ขนมไส้ถั่วต่าง ๆ ที่ทำเป็นลูกท้อ หมายถึง การอวยพรให้มีอายุยืนยาว

ขนมไข่ หมายถึง การเจริญเติบโต
ขนมอี๋ ทำจากแป้งกลม ๆ นวดแล้วเจือสีชมพู แล้วปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ต้มกับน้ำตาล จะทำให้เคี้ยวง่าย ขนมอิ๋จึงหมายถึงความราบรื่น
ขนมเทียน หมายถึง ความสว่างรุ่งเรือง

-ขนมเข่ง
-ชุดซาแซ คือ หมู เป็ด ไก่

-ข้าวสวย ตัดให้พูน ใส่ให้ครบตามจำนวนของบรรพบุรุษ
-น้ำชา
-ผลไม้ ผลไม้ต่าง ๆ ที่ไหว้ในวันตรุษจีนมีความหมายดังต่อไปนี้

ส้ม หมายถึง โ ช ค ล า ภ วาสนา มีความหมายถึงโชคดี
กล้วย หมายถึง การมีลูกหลานมาก และเรียก โ ช ค ล า ภ เข้าบ้าน
แอปเปิล หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง และความสุขสงบ

สับปะรด หมายถึง การมองเห็นได้กว้างไกล
องุ่น หมายถึง ความมั่งคั่งและความแข็งแรง
สาลี่ หมายถึง เ งิ น ท อ ง ไหลมาเทมา

เครื่องกระดาษ มีความหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กระดาษ เ งิ น – กระดาษ ท อ ง คนจีนเชื่อว่า เมื่อคน เ สี ย ไป แ ล้ ว ลูกหลานจะต้องส่ง เ งิ น ท อ ง ไปให้เพื่อแสดงความกตัญญู และการเผากระดาษ เ งิ น กระดาษ ท อ ง ก็ยังหมายถึงสิริ ม ง ค ล ที่จะเกิดกับลูกหลานอีกด้วย
กอจี๊ หรือ จี๊จุ๊ย หมายถึง กระดาษ ท อ ง ชิ้นใหญ่มีกระดาษแดงตัดเป็นตัวอักษรว่า เผ่งอัน หมายถึง ความโชคดี

กิมจั๊ว หมายถึง กระดาษ เ งิ น -กระดาษ ท อ ง ที่ลูกหลานนำมาทำเป็นชุด พับเป็นรูปดอกไม้ก่อนไหว้

กิมเต้า หมายถึง ถัง เ งิ น ถัง ท อ ง ใช้ไหว้เทพยดาฟ้าดิน
กิมเตี๊ยว หรือแท่ง ท อ ง ใช้สำหรับไหว้ บ ร ร พ บุ รุ ษ
อิมกังจัวยี่ หรือแบงก์กงเต๊ก ใช้สำหรับเบิกทางไปสู่สวรรค์

ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00-15.00 น. จะเป็นการไหว้ วิ ญ ญ า ณ ที่ไม่มี ญ า ติ โดยประกอบไปด้วยเ ค รื่ อ ง ไ หว้ ดังนี้

-อาหารคาว
-อาหารหวาน
-เครื่องกระดาษ

วันตรุษจีน เป็นการไหว้ในช่วงเช้าของวันที่ 1 ด้วยของเซ่นต่าง ๆ หลังจากนั้นจะให้ออกไปไหว้เจ้านอกบ้าน และไหว้บร ร พ บุ รุ ษ เสร็จแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้อง โดยเครื่องไหว้ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

-ส้ม หมายถึง โชคดี
-ของหวาน 5 อย่าง
-ขนมจันอับ หมายถึง ความเจริญงอกงามดุจดังเมล็ดพืช

ขอบคุณข้อมูล : kapook.com