Thursday, 30 November 2023

กิ๊ก มยุริญ เผยความตั้งใจ บ วชรอบที่ 2 แบบไม่ มี กำหน ดสึ ก

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

เผยร่ างพินั ยก ร ร ม เผยความตั้งใจ หลังวางแผนบ วชรอบที่ 2 แบบไม่มีกำหนดสึ ก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหญิงสายบุญชอบ ธร รมมะอย่ าง กิ๊ก มยุริญ

ที่ก่อนหน้าได้พักการแสดงไประยะหนึ่ง หลังจากหันหน้าเข้าหา ธร รมะ แถมบวชโกนผมเป็นชีอยู่ที่พม่ านานกว่า 7 เดือน

ล่ าสุด สาวกิ๊ก ได้เเปิดใจว่า คราวนี้ตั้งใจจะไปบวชอีกรอบ โดยครั้งนี้ตนมีความตั้งใจอันแ ร งกล้าที่จะบวชให้นานกว่าเดิม โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปีแน่ ๆ

เพร าะรอบที่แล้วยังมีห่ ว งในเรื่องของงาน ซึ่งทำให้จิตยังคงฟุ้ งและรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ ตนเผยว่า การวางแผนไปบวชในคราวนี้

ตั้งใจจะละทุ กอย่ าง รวมถึงวางมือจากวงการบันเทิง และไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทำงานในวงการอีกหรือไม่

ทั้งนี้ เจ้าตัวยังบอกอีกว่า ต้องรอดูส ถ า น ก า รณ์ ก่อนว่าจะยังไง ช่วงนี้ต้องเร่งทำงานเก็บเงิ น เพื่อที่จะมีเงิ นก้อนไว้ให้พ่อแม่ และน้องในขณะที่ตัวเองไปบวช

และหากตั ดสินใจบวชไม่สึ ก ก็เตรียมพินั ยก ร ร มให้ครอบครัวเรียบร้อย

สำหรับ คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ชื่อเล่น กิ๊ก เป็นนักแสดงชาวไทย เธอมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ส่วนใหญ่รับบทเป็นนาง ร้ า ย ใ นระยะแรก ๆ

และรับบทเป็นเพื่อนนางเอกในระยะต่อมา จากนั้นจึงเริ่มผันมารับบทดีสลับไปด้วย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะบทบ าทในซิตคอมเรื่อง เป็นต่อ ทำให้เป็นที่จดจำของคนดูส่วนใหญ่ ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ ที่ได้รับการยอมรับด้านฝีมือการแสดงและมีผลงานการแสดงหลากหลายบทบ าท

ห ากท่านไม่มีบุญมาหนุ นนำแรง ก ร รม อาจดึงให้ท่านไปสู่ภ พ เด รั จ ฉ า น ที่ไม่อาจสร้างบุญสร้าง กุศ ลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้

ก็อ าจไม่ได้รั บ บุ ญ ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบ ารมี ซึ่งเป็นทรั พย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุ ก ภ พ ทุ กชาติ เสี ยแต่วันนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณที่มาข้อมูล banhaobetta

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ