Sunday, 10 December 2023

การหาแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยเทคนิคธรรมชาติ ไม่ต้องจ้างสำรวจ ให้สิ้นเปลือง

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีวิธีการหาการหาแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยเทคนิคธรรมชาติ ไม่ต้องจ้างสำรวจ ให้สิ้นเปลือง มานำเสนอครับ

แหล่งน้ำบ า ด า ล นั้นอยู่ในชั้นดินลึกลงไป ซึ่งบ างทีการจะขุดเจาะหาต าน้ำนั้นมันไม่ง่ายเลย จะต้องดูหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน และวันนี้แอดมินก็มี ภู มิปั ญญาแบบช า ว บ้านในการหาแหล่งน้ำมาฝาก

แน่นอนว่า ยังไม่มีอะไรมากันรันตีได้ว่ามันจะเจอแบบ 100% แต่มันก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยแล้วขุดมันไปทุกที่ ซึ่งการหาน้ำบ า ดาลแบบนี้คือการทำลวดดาวซิง

เป็นเหมือน ตั ว ข ย า ย พลังงานที่รับคลื่นพลังจ า กวัตถุ มาดูวิธีการทำได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1.กระบอกไม้ไผ่ย าว 6 เซนติเมตร เอาไว้ทำด้ามจับ 2 ท่อน

2.ลวด ท อ งแ ด ด หรือลวดธรรมดา เอาไว้เป็นสื่อนำไฟฟ้า ย าวสัก 54 เซนติเมตร 2 เส้น

ขั้นตอนการทำ

เราก็เอาลวดทองแดงหรือลวดธรรมดาที่เราเตรียมไว้นั้นเ สี ย บใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่

แล้วก็ดัดลวดให้ตั้งฉาก 90 องศากับด้ามจับทั้ง 2 อันเลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วพร้อมสำหรับการใช้งาน

เวลาจะใช้หาแหล่งน้ำบ า ด าลก็ให้ถืออุปกรณ์ 2 อันแนบลำตัวแล้วหันปลายลวดออกไปด้านหน้าจับอุปกรณ์ด้วยมือ 2 ข้าง ข้างละ 1 อัน แล้วก็ให้ปลายลวดตั้งฉากกับลำตัวและให้ลวดทั้งสองเส้นขนาดกันไว้

จ า กนั้นเราก็ถือแล้วเดินสำรวจแหล่งน้ำไปได้เรื่อย ๆ เลย พอมีตรงไหนที่ปลายลวดทั้งสองสวิงเข้าหากันเป็นรูปกากบ าท (X) ก็แสดงว่า ณ จุดนั้นมีแหล่งน้ำบ า ด า ลหรือต าน้ำอยู่ด้านล่างนั่นเอง เพื่อความชัวร์ก็ต้องลองเจาะกันดู หากพื้นที่ตรงนั้นเจาะได้ครับ

ใครที่กำลังอย ากจะเจาะน้ำบ า ด าลไว้ใช้แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนดีที่จะเจาะ เจาะแล้วจะเจอน้ำไหม การทำต ามภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้ก็ไม่เ สี ยห า ยอะไรนะ

เพราะว่าคนรุ่นก่อนที่ไม่ได้มีความเด่นดังของวิทย า ศ า ส ต ร์อะไรมากนักพวกเข ายังหาแหล่งน้ำเจอเลย ฉะนั้นเราจะทำต ามบ้านก็ไม่ได้เ สี ย ห า ยอะไรว่าไหม

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก