การชำหน่อกล้วย ด้วยเทคนิคง่ายๆ

สวัสดีครับ วันนี้แอดมินมีเทคนิคการชำหน่อกล้วยมานำเสนอทุกคนกันครับ

1.แช่น้ำย าเร่งราก + ไตรโครเดอร์มา ประมาณ 2 ชั่วโมง

2.ส่วนผสมดิน แกลบดำ 4 ส่วน แกลบเก่า 1 ส่วน

3.ถุงเพาะ ใช้ขนาด 6×12 นิ้ว

ขอบคุณ ข้อมูลจาก www.youtube.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย เกษตรบ้านนอก