Sunday, 10 December 2023

กราบสาธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 659 รูป ออกจาริกธุดงค์

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงานเพจเกษตรสุขใจ เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ภาพที่เป็นบุญตาที่ได้เห็น กราบสาธุ พุทธศาสนิกชนแห่สาธุ พระสงฆ์จ ากทั่วประเทศ จำนวน 659 รูป

ออกจาริกธุดงค์เผยแพร่ ธ ร ร มเฉลิมพระเกียรติ เป็นภาพที่พุทธศาสนิกชนต้องแห่สาธุกันด้วยความศ รั ท ธา สำหรับภาพพระภิกษุสงฆ์จำนวนหลายร้อยรูปออกเดินธุดงค์

เป็นแถวยาวเหยียด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า คณะพระธุดงค์หมู่ใหญ่จากทั่วทั้งประเทศ จำนวน 659 รูป

โดยการนำ พระอาจารย์จรัน อนงฺคโน โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ ธ ร ร มเฉลิมพระเกียรติ อุทยานธ ร ร มดงยาง ขณะนี้จาริกธุดงค์ผ่านพื้นที่จังหวัดระนอง

พระใหญ่เมืองภูเก็ต สู่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม

โพสต์ดังกล่าว

ธุดงค์ คือวัตร หรือแนวทางการปฏิบัติจำนวน 13 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้แก่พระสงฆ์สำหรับเลือกนำไปปฏิบัติ

เพื่อมุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ที่ตั้งใจสมาท านความเพียรเพื่อมุ่งขั ดเกลาทางจิตเพื่อกำ จั ด กิ เล ส โดยธุดงค์นี้เป็นเพียงวัตร หรือแนวทางการประพฤติ ที่ไม่ใช่ศีลของพระสงฆ์

พระสงฆ์จึงเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และการปฏิบัติธุดงค์

แอดมินขอกราบสาธุๆ เป็นบุญตาที่ได้เห็นจริงๆค่ะ

ขอบคุณ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

หากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเกษตรสุขใจด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะ

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้”

“พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข”

มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ

“อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

เรียบเรียงโดย เพจFarmสุขใจ

ก็ อ ป รู ป ห น้ า ป ก ป รั บ 2 , 0 0 0 บ า ท